עוגות בפסים

דוגמאות למוצרים הנמכרים ארוזים:
פס שמנת
עוגת שמנת
פס מוס
עוגת מוס
פס פרווה
עוגת פרווה
ללא תוספת סוכר
עוגות ללא סוכר
בייבי גבינה ללא תוספת סוכר
עוגות בייבי גבינה /עם וללא סוכר